O nás

Táto stránka je venovaná pútavým a inšpiratívnym príbehom našich koučov a prednášajúcich, ktorí sa s vami delia o hlboké zážitky a poznatky zo svojich osobných životných ciest.

Ivan a Ester Staroňovci

Sme manželmi od roku 1990. Máme spolu tri dospelé deti a tri vnúčatá. Rodina pre nás znamená slobodu byť tým kým sme bez toho, aby sme sa obmedzovali navzájom vo svojej jedinečnosti, bezpečie. Rodinné zázemie je pre nás miestom, kde sa učíme prijímať seba aj druhých, rásť jednotlivo aj spoločne v zraniteľnosti a opravdovosti. Podporovať sa a tešiť sa z úspechov toho druhého. Byť hodný dôvery, dôverovať.

K práci s manželmi sme sa dostali už počas spoločného podnikania. Zúčastnili sme sa viacerých kurzov pre manželov, čo malo na náš vzťah silný dopad. Veľmi nás to oslovilo a obohatilo. Túto skúsenosť sme túžili dopriať aj druhým, a tak sme zorganizovali  prvé Manželské večery pre našich priateľov.

 

Kompetencie a prax

Ivan a Ester spoločné vzdelávanie: 

Kurzy Intimate Encounters, Dr. Davidom Ferguson, Intimate Life Ministries:

2007 –  USA Arizona, 2009 Anglicko, 2012 USA Austin Texas – Tréning  Intimate Encounters principles

2010 – 2011 – Tréning Prípravy na manželstvo: David Sanford, New Hope International

2022 – Tréning facilitátorov programu GROW –  program pre prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu, TUTAPONA New Richmond Wisconsin, USA.

2017 – The Central and Eastern European Mental Health Advisory Group, Wheaton College Department of Psychology – tréning.

Ivan: 

2008 – 2013 Univerzita Mateja Bela B. Bystrica PF katedra teológie a misie, odbor “Teológ” ukončené vzdelanie s titulom Mgr. 

Ester: 

2009 – 2011 Škola pastorálneho poradenstva

2021-2022: Conquer Journey:  Online Kurz pre týrané ženy, Leslie Vernick 

2022: Business koučing Business Coaching College Bratislava 

2023: Systemický koučing, Business Coaching College Bratislava

2024: Párový koučing, Family Garden Bratislava

Od r. 2009 organizujeme Motivačné víkendy pre manželov.

V r. 2013 sme s tímom pre túto službu založili neziskovú organizáciu “Naše manželstvo”. V tomto období sme projekt Motivačných víkendov pomáhali rozbehnúť v Českej republike tímu, ktorý v tejto práci pokračuje.
Počas našej práce od r. 2008 sme prednášali na konferenciách, Campfeste, Semfeste, podujatiach, ktoré organizovali rôzne cirkvi a pod.

Tiež sme boli od r. 2010 súčasťou národného tímu “Národného týždňa manželstva” (NTM). Vedieme lokálny tím NTM v L. Mikuláši a pomáhali sme rozbehnúť túto aktivitu aj v susednom Lipt. Hrádku.  V roku 2018 sme v Liptovskom Mikuláši založili Centrum pre rodinu a vzťahy.

Ester sa od roku 2020 venuje sprevádzaniu žien žijúcich v problematických vzťahoch a koučingu.

Náš príbeh

Od roku 1991 sme začali podnikať v oblasti, výroby a predaja kožušníckych a kožených výrobkov. V “najlepších časoch” sme mali okolo 65 zamestnancov. Tiež sme podnikali v oblasti cestovného ruchu a v realitách. V roku 2007 sme prežili  silné vnútorné povolanie do služby manželom. Postupne sme všetky svoje aktivity v oblasti podnikania opustili a začali manželskú službu na plný úväzok od r.2008. 

staronovci

Spolu so skvelým tímom  sme začali organizovať Motivačné víkendy pre manželov, pripravovať partnerov na manželstvo a slúžiť tým, ktorí to potrebovali aj osobne. Vnímali sme  náš deficit vedomostí a zručností, a tak sme postupne prechádzali rôznymi druhmi vzdelávania, ktoré sme spomenuli vyššie. Skúsenosti nielen z podnikania, ale aj z účasti na seminároch o manželstve sa nám hodili v našej novej práci. Počas našej služby sme čelili aj dvom vážnym osobným výzvam. Prvá nás prekvapila v r. 2015, keď Ivanovi diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Bolo to presne rok po tom, ako odišiel do večnosti vedúci člen  tímu, Tomáš Kriška, ktorý nás  do tejto služby pozval a uviedol. Druhá sa  týkala závislosti Ivana, ktorá negatívne pôsobila na náš vzťah aj prácu, ktorú sme robili. Sme vďační Bohu, že nám dal k dispozícii sprevádzajúcich ľudí, odhodlanie popasovať sa s tým a žiť v transparentnosti. Nie sme dokonalý pár, vieme čo je bolesť, nedorozumenie, aj zrada. No obaja sme ochotní čestne čeliť výzvam, s ktorými sa stretávame a zabojovať o to, čo je pre nás vzácne – náš vzťah. Tieto nie práve príjemné, ale obohacujúce skúsenosti nás uisťujú v nádeji, že ak sú  obaja partneri ochotní a čestní, majú nádej na skvelý a odmeňujúci vzťah. Naším hlavným cieľom je posilňovanie vzťahov  prostredníctvom rozvíjania emocionálnej blízkosti.  Snažíme sa otvorene a nezraňujúco komunikovať dôležité veci, ktoré ovplyvňujú najbližšie vzťahy. Veríme, že vzájomné porozumenie je kľúčom k silnému a zdravému manželstvu. Preto ponúkame užitočné princípy a nástroje, ktoré vám pomôžu premeniť vaše rozhovory na skutočné stretnutia vašich sŕdc.

Vladimír a Renáta Sochorovci

Sme manželmi od r. 1991a máme 4 dospelé deti. Do služby rodinám sme zapojení od roku 1998 – v prvých rokoch sme sa do nej zapájali ako dobrovoľníci.  V roku 2005 absolvovali 5-mesačný tréning Family Ministry School na Novom Zélande a následne sme sa na plný úväzok zapojili do práce s rodinami v medzinárodnej misijnej organizácii Youth With A Mission. Absolvovali sme niekoľko tréningov pre prácu s manželskými pármi a boli tak vyškolení najmä pre rôzne programy na posilňovanie manželských vzťahov:

2003 – tréning lektorov pre Relationship Enrichment by Applying Preventive Principles (REAPP) 

2005 – vyškolenie pre kurz Manželské večery (Marriage Course)

2006 – tréning manželských poradcov Finálna pastorácia manželstva

2006 a 2008 – tréningy  pre program Intimate Encounters

2010 – tréning Prípravy na manželstvo (New Hope International)

Okrem toho Renáta absolvovala 2-ročný tréning Pastorálneho poradenstva (2009-2010)  a 6-mesačnú školu Zážitkovej pedagogiky (2019)

Svoju úlohu aj obdarovanie vidíme najmä v prevencii – v posilňovaní a pestovaní vzťahov v rodinách a manželstvách.

Počas 25 rokov sme organizovali rodinné tábory a rôzne programy pre celé rodiny a aj podujatia pre posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Súčasťou našej práce sú tiež rôzne programy pre páry – kurz Manželské večery, rôznorodé programy pre prehlbovanie manželských vzťahov či hľadanie smerovania v rodine aj kurzy Prípravy na manželstvo.  Od roku 2009 sme zapojení do organizovania Motivačných víkendov pre manželské páry a od r. 2010 koordinujeme celonárodnú iniciatívu na podporu manželstiev „Národný týždeň manželstva“. Svoju úlohu aj obdarovanie vidíme najmä v prevencii – v posilňovaní a pestovaní vzťahov v rodinách a manželstvách.

Náš príbeh

Do manželstva sme vstupovali vystrojení „len“ príkladmi manželstiev našich rodičov a starších priateľov. Neoceniteľným dedičstvom, ktoré sme od nich dostali, bolo určite presvedčenie, že môžeme byť jeden pre druhého tým najlepším priateľom a najbližším človekom a že je to niečo, čo potrebujeme cielene pestovať. A tiež, že nedorozumenia a konflikty nás nemusia rozdeliť, ale že sa spolu môžeme učiť ich prekonávať. Neskôr sme obohacujúce a „oči otvárajúce“ rady a inšpirácie pre pestovanie aj obnovovanie nášho manželského vzťahu získavali na rodinných táboroch a rôznych seminároch o manželstve. Skúsenosti iných nás obohacovali a učili novým potrebným zručnostiam. Asi najrevolučnejšiu zmenu priniesol kurz Manželské večery, kde sme nielen získali dobré rady a boli inšpirovaní skúsenosťami iných párov, no tiež sme vďaka interaktívnej forme mali možnosť rozprávať sa spolu veľmi otvorene o otázkach, ktoré sme dovtedy neotvorili, odhaľovať sa jeden pred druhým, hlbšie spoznať sami seba aj toho druhého, lepšie si porozumieť a tiež spolu hľadať riešenia stále sa opakujúcich problémov, ktorým sme v manželstve čelili.

Sochorovci

A keďže podobný – veľmi praktický koncept prinášajú aj Motivačné víkendy, keď sme dostali pozvanie spoluorganizovať takéto víkendy, neváhali sme a zapojili sme sa do tímu. V dnešnej dobe nie je ťažké dostať sa k užitočným informáciám a inšpirujúcim príbehom, no často zlyhávame v tom, že tieto užitočné informácie v našich manželstvách neaplikujeme. Preto považujeme za kľúčové vytvárať pre páry priestor, kde môžu v bezpečnom prostredí hovoriť o svojom vzťahu, pripomínať si hodnotu, ktorú im prináša, no tiež otvárať oblasti, ktoré sú boľavé a kde narážajú. Sme presvedčení, že takýto čas je veľkým prínosom k tomu, aby sme spolu zostarli v spokojnom manželstve.

Ester Jankovičová (Krišková)

   • žila som roky vo funkčnom i v disfunkčnom manželstve (spolu 28 r.)

   • život so závislým rodinným príslušníkom 

   • stratila som dvoch manželov v zápase s rakovinou (dvojnásobná vdova)

   • choroba dvoch synov na rakovinu 

   • som matka 4 dospelých detí a babička 8 vnúčat

Všetko toto ma viedlo k hľadaniu ciest a spôsobov.

ktoré by mi pomohli, aby som zostala duševne a duchovne zdravá. Na tejto ceste hľadania som stretla ľudí, ktorí mi ukázali správny smer a dali vzácne rady a nástroje na osobný i manželský život.

Absolvovala som certifikované tréningy na sprevádzanie jednotlivcov a párov. V tejto oblasti pracujem takmer 30 rokov. Z toho som spolu s manželom Tomášom Kriškom pôsobila 10 rokov v sprevádzaní manželských párov a spolu s manželmi Renátou a Vladom Sochorovcami a Ivanom a Ester Staroňovcami sme založili neziskovú organizáciu Naše manželstvo.

Svoje vedomosti a skúsenosti chcem odovzdávať všetkým, ktorí túžia žiť inú kvalitu života, v ktorom je v rovnováhe duch, duša a telo podľa Stvoriteľovho plánu. Mojou veľkou radosťou je vidieť premenených mužov a ženy a funkčné vzťahy, keď ľudia robia správne veci pre svoj život aj pre blízke vzťahy.

Ponúkam:

staronovci

Ponúkam:

Pracujem osobne aj online.

 • osobný koučing, sprevádzanie manželov v kríze, sprevádzanie manželov k
 • obohateniu a väčšej blízkosti vo vzťahu
 • podporné skupiny pre rodinných príslušníkov závislých a tých, ktorí sa
 • vyrovnávajú so stratami
 • osobný koučing cez navigovanie emócií
 • sprevádzanie neužitočnou energiou nabitými udalosťami
 • prípravu na manželstvo
 • prednášky a semináre pre skupiny, manželské páry aj počas Motivačných víkendov pre manželské páry v Račkovej doline
 • okrem toho, že som súčasťou tímu organizátorov a prednášajúcich počas manželských víkendoviek v Račkovej doline, pôsobím v Bratislave v Centre duševného zdravia OZ New Garden (https://www.facebook.com/newgardenporadenstvo/https://www.newgarden.sk/)

Pracujem osobne aj online.

Draho a Zuzana Polohovci

Spoločné vzdelávanie:

2015 – 2018 Bc. ukončené na Katedre Teológie a katechetiky – PEDAGOGICKÁ FAKULTA Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

2019 – 2021 M.A. (masters of art) Štúdium Manželskej a rodinnej terapie na Wheaton College, Wheaton IL, USA (School of Psychology, Counseling, and Family Therapy)

 

Kontinuálne vzdelávanie v odbore psychológie:

 

2018 Tréning manželského koučingu (MarriageTeam, WA).

2021 Tréning Trauma-Informovanej Kognitívno – Behaviorálnej terapie (Medical University of South Carolina). (Originálne znenie: Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT). Online vzdelávanie a certifikát #190301-A2 (11 hodín výučby kontinuálneho vzdelávania).

2022 Tréning „Formovanie kresťanského Terapeuta“ (orig. The formation of the Christian Therapist) Škola psychológie, poradenstva a rodinnej terapie Wheaton College (9 h. CPD výučby kontinuálneho vzdelávania).

2023 Tréning „Trauma a odolnosť:  Rozvíjanie duchovných a psychologických zdrojov“ (orig. Trauma and resiliency:  Developing spiritual and psychological resources) Škola psychológie, poradenstva a rodinnej terapie Wheaton College (10 h. CPD výučby kontinuálneho vzdelávania).

2023 Senzomotorická psychoterapia s Pat Ogden, Ph.D.: Terapia zameraná na telo pri traume a vzťahovej väzbe (orig. Body Oriented Therapy Techniques for Trauma and Attachment – Online vzdelávanie a certifikát (6.25 h. CPD výučby kontinuálneho vzdelávania).

 

2019 – 2021 Členstvo v Americkej asociácii pre manželskú a rodinnú terapiu (AAMFT)

2019 – 2020 Psychoterapeutická prax pod vedením certifikovaných supervízorov v Outreach Community Counseling Center v Carol Stream, IL ako individuálny, párový a rodinný terapeuti. 

2020 – 2022 Psychoterapeutická prax pod vedením certifikovaných supervízorov v Cedar Tree Counseling v Geneva, IL ako individuálny, párový a rodinný terapeuti.

2021 Prvá atestácia párovej a rodinnej terapie v štáte Illinois ako súčasť magisterského štúdia. (ALMFT)

2021(Draho) Wheaton Arthur a Jean RECH cena za uznanie záväzku k integrácii viery a klinickej praxe; akademickej excelentnosti, odbornej zdatnosti; a vysokom morálnom a duchovnom charaktery, udelenou Wheaton MFT profesormi. (orig. The marriage and family therapy faculty of Wheaton college graduate school present the Arthur and Jean Rech award in recognition of commitment to the integration of faith and clinical practice; academic excellence, professional proficiency; and high moral and spiritual character.)

2021 Založenie súkromnej terapeutickej praxe TEPARO.sk

2021 Preklad, adaptácia a organizácia preventívno inšpirujúcého semináru „Výnimočné manželstvo“ – adaptácia angl. verzii https://www.thesignificantmarriage.com/

2022 Začiatok členstva Správnej rady Naše manželstvo n.o. a jeho tímu.

2023 Preklad, adaptácia a organizácia preventívno inšpirujúcého semináru „Izuzetan brak“ – adaptácia angl. verzii https://www.thesignificantmarriage.com/

Náš príbeh

Sme manželmi viac ako 20 rokov a so svojimi tromi deťmi žijeme v Banskej Bystrici. Od roku 1999 sme boli súčasťou tréningového centra Kompas, v rámci ktorého sme okrem iného viedli niekoľko rokov aj hudobný projekt pre mladých s názvom Fusion. Vychádzajúc z tejto skúsenosti sme videli obrovskú potrebu venovať sa celým rodinám a nie iba jednému členovi. Občasné večery pre manželské páry, ktoré sme organizovali, v nás vzbudili túžbu po schopnosti odbornejšej intervencie v manželských a rodinných krízach. Tá nás zaviedla až na Wheaton College, kde sme od roku 2019 – 2021 študovali Manželskú a rodinnú terapiu. Naša vlastná neľahká cesta manželstvom a hľadanie riešení nás motivuje zdieľať naše chyby i víťazstvá s nádejou, že poslúžia i iným párom a rodinám.

Polohovci

Video – spoznajte našich lektorov